Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene

Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:06

Nettutgave

Prosjekt: Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten

Forskere på Fafo: Lise Lien, Leif E. Moland, Inger Marie Hagen

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20568