Fafo reports

Rapportsøk-en

Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd
Resultater fra en spørreundersøkelse

Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen

Fafo-rapport 305

Nettutgave

Utgitt: 1999 Id-nr.: 305