Fafo reports

Rapportsøk-en

Høyt skattet?
Skatteharmonisering og offentlig sektor i Norge og EF

Espen Paus

Fafo-rapport 114

Nettutgave

Utgitt: 1991 Id-nr.: 114