I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2018:41

Last ned nettutgaven

| English summary

Prosjekt: Evaluating the absence limit in upper secondary school

Forskere på Fafo: Marianne Takvam Kindt, Mathilde Bjørnset

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20690