Identitet, mangfold og utvikling
Evaluering av Beredskapsprogrammet

Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule

Fafo-rapport 220

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 220