Fafo reports

Rapportsøk-en

Innovasjon i boligsosialt arbeid


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2013:49
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli

Project manager

Project participant(s)

Vidar Bakkeli
Inger Lise Skog Hansen

Project period

May 2014
November 2013
81921