Fafo reports

Rapportsøk-en

Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren
Tiltak og prosesser i 19 kommuner

Leif E. Moland

Fafo-rapport 405

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2003 Id-nr.: 405