Fafo reports

Rapportsøk-en

Kommunen som samfunnsutvikler
Drivere og hindringer for næringsutviklings- og sysselsettingsarbeid

Svein Erik Moen

Fafo-rapport 2011:30

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20221

193,00 kr