Kyndighet - Villighet - Mulighet
Reservebefalets rolle i mobiliseringsforsvaret

Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland

Fafo-rapport 169

Nettutgave

Utgitt: 1994 Id-nr.: 169