Fafo reports

Search publications

Lærende arbeid
En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule og Anders N. Reichborn

Fafo-rapport 333

Nettutgave

Utgitt: 2000 Id-nr.: 333