Fafo reports

Rapportsøk-en

Må vi ta den jobben?
Aetats praktisering av mobilitetskravene i dagpengeregelverket

Jorun Andreassen

Fafo-rapport 404

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 404