Fafo reports

Rapportsøk-en

Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren
Arbeidslagsmodellen i Rykkinn, et pilotprosjekt i Bærum kommune

Leif E. Moland og Halvor Holmli

Fafo-rapport 390

Nettutgave Sammendrag

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2002 Id-nr.: 390