Fafo reports

Search publications

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser
En midtveisevaluering

Lise Lien

Fafo-rapport 2016:36

Nettutgave

Prosjekt: Trainees with an impairment in the municipality of Oslo

Forskere på Fafo: Lise Lien

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20598