Fafo reports

Rapportsøk-en

Pusterom eller ny start?
Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel

Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit

Fafo-rapport 2010:45

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20189