Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2018:29

Last ned nettutgaven

| English summary

Prosjekt: Harassment in the workplace

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20678