Fafo reports

Rapportsøk-en

Sjø og land - hand i hand
En analyse av muligheter for maritim industri

Kristen Knudsen og Arild H. Steen

Fafo-rapport 181

Nettutgave

Utgitt: 1995 Id-nr.: 181