Fafo reports

Rapportsøk-en

Skaff meg en jobb!
Levekår blant flyktninger i Oslo

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Fafo-rapport 184

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 1995 Id-nr.: 184