Fafo reports

Search publications

Smått, men ikke bare godt
Lønnsomhet og soliditet i små industriforetak

Torunn Kvinge og Ove Langeland