Fafo reports

Rapportsøk-en

Spillet om velferdsstaten
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten

Jon M. Hippe

Fafo-rapport 083

Nettutgave

Utgitt: 1988 Id-nr.: 083