Fafo reports

Rapportsøk-en

Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2016:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri, Leif E. Moland

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20566