Fafo reports

Rapportsøk-en

Sykefravær i butikker innenfor COOP
Evaluering av tiltakene kollektiv bonus og utvidet egenmelding

Anders B. Fyhn

Fafo-rapport 389

Nettutgave

Utgitt: 2002 Id-nr.: 389