Fafo reports

Rapportsøk-en

Takk, bare bra ...?
Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem

Tonje Houg

Fafo-rapport 200

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 200