Fafo reports

Rapportsøk-en

Teknologisk utvikling og samfunnsendring
Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien

Sveinung Skule og Tori Grytli

Fafo-rapport 217

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 217