Fafo reports

Search publications

Too old to rock’n roll?
Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter

Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2007:06

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20006