Fafo reports

Search publications

Torturutsatte i den norske asylprosessen
En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis

Cecilia Dinardi, Birgit Lie, Nora Sveaass og Nerina Weiss

Fafo-rapport 2021:18

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Tortur survivors in asylum

Forskere på Fafo: Nerina Weiss

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20788