Fafo reports

Rapportsøk-en

Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2015:42

Nettutgave

Prosjekt: Safety representatives under pressure?

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Rolf K. Andersen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20447

224,00 kr