Fafo reports

Rapportsøk-en

Voldens ansikt
Ungdoms erfaring med vold i Oslo og landkommuner

Heidi Gautun

Fafo-rapport 189

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 189