Fafo reports

Search publications

Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte?
Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Leif Moland og Marit Egge

Fafo-rapport 337

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2000 Id-nr.: 337