Skip to main content
  • Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge

Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget

  • Fafo-rapport 2015:51
  • Fafo-rapport 2015:51
Tema for denne rapporten er kommunenes kvalifisering og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til ulike deler av oppvekstsektoren: barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber. Hovedmålet med undersøkelsen er å framskaffe økt kunnskap om arbeidsgivernes vurdering av fagarbeiderens betydning for kvalitet i tjenestene rettet mot barn og ungdom. Rapporten viser at faget vurderes som svært positivt av arbeidsgiverne. Det er en økning i andelen som gir faget en positiv vurdering i dag, sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse i 2011. Begrensede muligheter for fast jobb i kommunene etter fagbrevet er likevel et forhold som kan bidra til å svekke utdanningens attraktivitet blant ungdom.
  • Published: 20. January 2016
  • Ordering ID: 20556