Fafo reports

Search publications

Kompetansekrav i norsk landbruk
Behov, innhold og organisering

Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen

Fafo-rapport 463

Nettutgave

Published: 2004 Id-nr.: 463