Fafo reports

Search publications

Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006
Sluttevaluering

Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg

Fafo-rapport 551

Nettutgave

Published: 2006 Id-nr.: 551