Skip to main content
  • Mona Bråten og Tommy Tranvik

Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted

Ansattes erfaringer med feltteknologi

  • Fafo-rapport 2012:50
  • Fafo-rapport 2012:50

Hva skjer med arbeidsmiljøet når arbeidsgiver ønsker «å måle alt som beveger seg»? Og hva er implikasjonene for ansattes personvern?

Feltteknologier gir arbeidsgiver muligheter for detaljert kontroll med ansatte som jobber utenfor virksomhetens lokaler, slik som for eksempel renholdere, vektere, elektromontører, sjåfører og ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester.

På grunnlag av en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere, og intervjuer med tillitsvalgte i ni virksomheter, drøfter vi i denne rapporten utfordringer knyttet til innføring og bruk av feltteknologier for ulike yrkesgrupper. Vi gir også en framstilling av hva som kjennetegner ulike former for feltteknologier og hvordan de bærer i seg potensialet til å endre forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

  • Published: 6. March 2012
  • Ordering ID: 20277
Last ned publikasjonen

Fafo researchers