Skip to main content
  • Marjan Nadim og Anna Hagen

Lærlingordningen i Spekter

  • Fafo-rapport 2007:35
  • Fafo-rapport 2007:35

I denne rapporten kartlegges bruken av og erfaringene med lærling-ordningen blant medlemsvirksomhetene i Arbeidsgiverforeningen Spekter. På noen områder er det i dag problemer med å få tak i lærlinger, men på andre områder er det et stort behov for flere lærlingplasser. Mangelen på lærlingplasser er en viktig årsak til at mange unge i dag ikke fullfører videregående opplæring. Dette er et problem for ungdom som ikke får fullført sin utdanning, og som derfor står svakt på arbeidsmarkedet. Samtidig er det et problem for arbeidslivet når konsekvensene blir mangel på kvalifisert arbeidskraft. Vi spør om hvilke forhold som påvirker inntaket av lærlinger i virksomhetene, hvilke erfaringer virksomhetene har med lærlingordningen, og hva som er de viktigste hindringene for å ta inn lærlinger. Vi diskuterer også mulige tiltak for å øke omfanget av lærlingplasser i virksomhetene i Spekter-området. Datagrunnlaget for rapporten er spørreundersøkelser som ble gjennomført våren 2007.

  • Published: 2. March 2007
  • Ordering ID: 20035
Last ned publikasjonen

Fafo researchers