Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde

Likeverdige tjenester?

Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning

  • Fafo-rapport 2011:35
  • Fafo-rapport 2011:35

Målsettingen om likeverdige offentlige tjenester har bred politisk oppslutning. Men hva betyr det i praksis? Hva skal til for at en tjeneste skal være likeverdig? Vi har intervjuet ansatte og ledere i barnehager, kvalifiseringsprogram og hjemmebaserte tjenester om hvordan de forstår begrepet likeverdige tjenester, hvilke utfordringer de møter med å utforme slike tjenester, og hvilke praktiske løsninger de har valgt.

  • Published: 2. March 2011
  • Ordering ID: 20226