Skip to main content
  • Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke

Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden

  • Fafo-rapport 358
  • Fafo-rapport 358

Arbeidsmarkedet i kommunal sektor står overfor vesentlige utfordringer i årene fremover. Vi kan vente oss stadig sterkere kamp om arbeidskraften, og et stigende behov for å beholde de som allerede er sysselsatt. Presset på kommunal sektor i form av effektivisering og rasjonalisering vil også øke. I denne sammenhengen fremstår lønnsdannelsen og tariffavtalestrukturen som mulige midler for å bli bedre rustet enn i dag.

Kommunal sektor i de andre nordiske landene har på ulikt vis allerede gjennomgått vesentlige endringer knyttet til mange av de samme utfordringene som møter norske aktører. I denne rapporten drøftes erfaringer med lønnsdannelse og tariffavtalekonstruksjoner i de andre nordiske landene, for å se om det finnes læringspotensial for norske aktører.

  • Published: 3. February 2001
  • Ordering ID: 358
Last ned publikasjonen

Fafo researchers