Fafo reports

Search publications

Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2008:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2008 Id-nr.: 20066