Fafo reports

Search publications

Når nøden er størst
En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten

Fafo-rapport 476

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Published: 2005 Id-nr.: 476