Fafo reports

Search publications

Når struktur presser kultur
Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)

Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 535

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Leif E. Moland

Published: 2006 Id-nr.: 535