Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten

Norsk transport – veien videre

  • Fafo-rapport 2014:03
  • Fafo-rapport 2014:03

Hva kjennetegner utviklingstrekk og nåsituasjon i de bransjene hvor Norsk Transportarbeiderforbund sine medlemmer jobber? Rapporten analyserer hva som har drevet utviklingen siden murens fall og hvilke problemstillinger medlemmene opplever at de står overfor i dag. Videre speides det framover mot 2020 – i lys av teknologiske, miljømessige, strukturelle og politiske endringskrefter. Spørsmålet er hvilke utfordringer disse endringene medfører for forbundets arbeid.

  • Published: 6. October 2014
  • Ordering ID: 20350