Fafo reports

Search publications

Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF

Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 453

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2004 Id-nr.: 453