Fafo reports

Search publications

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Fafo-rapport 2018:19

Last ned nettutgaven

Project: Tildeling av anbud innenfor elektro

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

Published: 2018 Id-nr.: 20668