Fafo reports

Search publications

Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika
Virkninger av ensidig norsk boikott

Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz

Fafo-rapport 061

Last ned nettutgave

Published: 1986 Id-nr.: 061