Fafo reports

Search publications

Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle

Fafo-rapport 473

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2005 Id-nr.: 473