Skip to main content
  • Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos

Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber

  • Fafo-rapport 2013:19
  • Fafo-rapport 2013:19

Hvordan organiseres strippeklubbene? Hva slags vilkår tilbys kvinner som danser i disse klubbene, og hva synes de selv om disse vilkårene? I denne rapporten diskuterer vi spørsmål omkring organisering, vilkår og hverdag i klubbene, med et blikk for hvordan makt utøves og seksualitet håndteres. Rapporten er basert på intervjuer med ledere, dansere og andre ansatte på strippeklubber i Norge, observasjon i klubbene og gjennomgang av kontrakter og reglene som forplikter klubben og danserne.

  • Published: 6. February 2013
  • Ordering ID: 20309