Skip to main content
  • Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt

Oslo: den delte byen?

  • Fafo-rapport 161
  • Fafo-rapport 161

Oslos sosiale og økonomiske deling i en østkant og en vestkant har fått økt oppmerksomhet de siste par år. Det nåværende byrådet har satt de dårlige levekårene i Oslos indre bydeler øverst på sin tiltaksliste. Også Storting og Regjering har definert de store forskjellene mellom folk i landets hovedstad som et nasjonalt problem. Kunnskapene om de faktiske levekårene i de ulike befolkningsgruppene har imidlertid til nå vært svært mangelfulle.

For første gang presenteres her en omfattende gjennomgang av befolkningens boforhold og nærmiljø, av sosiale kontaktmønstre og fritidsbruk, trygghet, inntekt, arbeid, helse, politisk aktivitet og holdninger til politikere og kommune.

Et eget kapittel er viet innvandreres levekår. I tillegg presenteres grundige analyser av folks holdninger til politikk, av den omfattende flytteaktivitet innen Oslo, av bruk og erfaringer med en lang rekke kommunale ytelser, samt en etterprøving av den sosiale profilen i de kommunale utgiftene.

  • Published: 16. January 1994
  • Ordering ID: 161