Fafo reports

Search publications

På rett vei
Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter

Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2008:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Published: 2008 Id-nr.: 20048