Fafo reports

Search publications

Pisken i arbeidslinja
Om iverksetjinga av arbeid for sosialhjelp

Ivar Lødemel

Fafo-rapport 226

Nettutgave

Published: 1997 Id-nr.: 226