Skip to main content
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Samordnet bosetting av flyktninger

Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

  • Fafo-rapport 2015:08
  • Fafo-rapport 2015:08

Denne rapporten handler om samordning mellom Husbanken, IMDi og kommunene i arbeidet med bosetting av flyktninger, og betydningen av gode boligløsninger i kommunene. Oppdragsgivere er Husbanken og IMDi. Studien er basert på kvalitative intervjuer, deltagelse på kommunesamlinger og dokumentstudier.

  • Published: 19. May 2015
  • Ordering ID: 20413
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0186-4 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0187-1 (nettutgave) ISSN 0801-6143

Fafo researchers

Commissioned by