Fafo reports

Search publications

Samordnet bosetting av flyktninger
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2015:08

Nettutgave

Project: Housing and integration considerations in the settlement of refugees

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Published: 2015 Id-nr.: 20413