Fafo reports

Search publications

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2018:29

Last ned nettutgaven | English summary

Project: Harassment in the workplace

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2018 Id-nr.: 20678