Skip to main content
  • Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet

  • Fafo-rapport 207
  • Fafo-rapport 207

Pensjonsordninger og andre velferdsgoder utviklet på den enkelte bedrift eller i bestemte deler av arbeidsmarkedet har fått stor betydning for lønnstakernes sosiale sikkerhet.

Denne rapporten gir en oppdatert beskrivelse av den bedriftsbaserte velferdens omfang, utvikling og fordeling blant lønnstakerne. Det dokumenteres at tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor øker i betydning vis-à-vis Folketrygden. Samtidig er det store grupper som faller utenfor, og forskjellene i lønnstakernes sosiale sikkerhet blir større.

Et stort flertall av lønnstakerne etterspør en høyere grad av økonomisk sikkerhet i alderdommen enn det Folketrygden gir, og det er sterke ønsker og forventninger om å kunne forlate arbeidslivet før den ordinære pensjonsalder ved 67 år.

  • Published: 11. February 1996
  • Ordering ID: 207
Last ned publikasjonen

Fafo researchers